Rudar Komapny

Otkup sekundarnih sirovina

Rudar kompany d.o.o se bavi ovom djelatnošču već četiri godine i možemo se pohvaliti dobrom poslovnom saradnjom sa Coca-colom, Sarajevskim kiseljakom koje su prestižne kompanije u Bosni i Hercegovini, kao i sa brojnim drugim kompanijama.

Otkupljujemo sve vrste korišćenih boca od PET-a, industriskog škarta od formi za duvanje boca i drugih materijala od PET-a. Organizujemo postavljanje mrežastih kontejnera za PET kod većih isporučilaca.Organizujemo preuzimanje večih količina PET-a na licu mesta.

Pomažemo i pratimo promotivne akcije po školama, medijima i sl. koje imaju za cilj edukaciju i stvaranje i podizanje svesti kod pojedinaca za zaštitu i očuvanje životne sredine. Preuzimamo obavezu prikupljanja i odvoženja aluminijumskih konzervi i PET-a sa većih manifestacija (koncerti, utakmice
i sl.).

U principu sve plastične mase mogu se reciklirati. Sada ćemo predstaviti one koje se najčešće recikliraju I koje otkupljujemo:

1. PE Polietilen gajbe, burad, kante, crijeva
2. PP   Polipropilen stolovi i stolice, kucna plastika,saksije,razne kadice, vanglice i sl.
3. PS   Polistirol plastični djelovi na bjeloj tehnici, i sl.
4. PVC   Polivinilhlorid otpaci od pvc stolarije, garnižne, vodovodne cjevi i sl.
5. ABS Akrilonitril Butaden Stiren tehnička plastika, kompjuteri
6. PA Poliamid djelovi u auto industriji
7. PET plastične flaše za ambalažu  

GALERIJA