Rudar Komapny

Rudar Kompany

Kompanija je osnovana 1996 godine, sa sjedištem u Brezi prvobitno kao auto škola Rudar, koja je u to vrijeme vršila obuku vozača B i C kategorije. Proširivanjem spekta djelatnosti postojala je potreba za registrovanjem firme kao d.o.o, tako da je 2003. godine zvanično počela poslovati pod imenom Rudar kompany d.o.o. Proširivanje djelatnosti zapravo podrazumjeva otkup i reciklažu PET-a i polietilena za koju je kompanija kupila i namjensku presu kao i automatizovanu liniju za preradu tvrde plastike i dobivanje regranulata,ovaj proces je poznatiji pod pojmom reciklaža.

Naša kompanija je orijentisana u pravcu ekološke svijesti.

Osim toga, Rudar kompany se bavi uvozom i prodajom automobila.

Auto škola i danas posluje ali sa znatno poboljšanim voznim parkom i naučnim kadrom, posjeduje mogučnost obuke svih kategorija a krajem 2009.godine je otvorena poslovnica ove škole i u Visokom pod nazivom Auto škola AS. Poslovnost i ozbiljnost te obostrano zadovoljstvo su nam na prvom mjestu prilikom poslovanja.NOVOSTI